Psychologie Gestalt a design.

Navrhování designu využítím vizuálních Gestalt principů přináší smysluplné jednoduché rozhraní usnadňující lépe rozumět a komunikovat.

Studium toho jak vnímáme svět kolem nás již dlouho nepatří jen mezi zájmy designerů. Od počátku 20. století probíhá výzkum psychologických zákonů, díky kterým mohou designeři navrhovat intuitivnějiší a snadněji použitelnější design.

Objevováním zásad použitých pro design a jeho správnou tvorbu se výzkumem principů lidské mysli zabývá psychologie Gestalt. Vnáší do designu jeho přirozenost, vylepšování symetrie, kontinuity, stručnosti, zarovnání, uspořádání, pravidelnosti, pořádek (tvarů, čár, obrysů) v prostoru i celou řadu psychologických aspektů, které zdokonalují vytváření vizuálních návrhů. Například zákony podobnosti a blízkosti mohou sloužit jako vodítka pro umístění tlačítek uživatelského rozhraní.

Jednoduchost, která dává dokonalý smysl? Proč by naše mozky vynakládaly úsilí vnímat něco příliš složitého, když to jde jednodušším a rychlejším způsobem?

Principy psychologie Gestalt odstraňují složitosti při navhrhování designu a pomáhají se vyhnout těžko pochopitelným, nejasným, nebo nejednoznačným faktorům, které mohou mít nežádoucí psycholigický efekt na publikum, zapříčinit výrázně nižší uživatelskou interakci a tím i slabou odezvu online návštěvníků.